• Hızlı Erişim

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TELEVİZYONDA KULLANILAN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının televizyonda kullanılan dil ile ilgili görüşlerini belirleyip değerlendirmektir. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenerek özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun seçilmesinde kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmış, çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Formda kişisel bilgilerin belirlenmesi amacıyla bir bölüm ve öğretmen adaylarının televizyonda kullanılan dil ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan 6 maddenin bulunduğu bir bölüm bulunmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dizi/film, reklam, haber ile spor programlarında kullanılan dil olarak sınıflandırılmış ve medyanın Türkçe üzerindeki etkisi ile ilgili öğretmen adaylarına ait görüşler belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin medya dilinden nasıl etkilendiği ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Televizyon, dil, Türkçe öğretmen adayları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri