• Hızlı Erişim

Özet


KELİME BİLGİSİ VE DİL BİLGİSİ DÜZEYİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİ İLE İLİŞKİSİ
Bu araştırmada, kelime bilgisi ve dil bilgisi düzeyinin yedinci sınıf öğrencilerinin yazma becerisine yordayıcı etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Diyarbakır ilinde bulunan altı farklı okuldan toplam 515 yedinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştiren Dil Bilgisi Başarı Testi, Kelime Bilgisi Başarı Testi ve Öyküleyici Metin Tamamlama Formu; öğrencilerin yazılı anlatımlarını değerlendirmek için ise araştırmacı tarafından geliştiren Öyküleyici Metin Puanlama Anahtarı kullanılmıştır. Araştırma verileri, TAP ve SPSS 21.0 istatistik paket programlarıyla çözümlenmiştir. Korelasyon ve regresyon analizlerinin sonuçlarına göre kelime bilgisi ve dil bilgisi değişkenleri yazma becerisini pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı biçimde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Kelime bilgisi, dil bilgisi, yazma becerisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri