• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmada ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde, eleştirel düşünme ölçütlerine ilişkin örneklere yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, araştırmada nitel yaklaşım olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 225 sayılı kararı ile 2013-2014 öğretim yılından başlayarak beş yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve ilkokulların 4. sınıflarında 2017-2018 öğretim yılında okutulan Doku Yayınlarının 4. sınıf Türkçe kitabı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde, araştırma deseni çerçevesinde tabakalı amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu doğrultuda eleştirel düşünme ölçütleri kategoriler olarak ele alınmış, bu kategorileri açıklayıcı kodlar geliştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, incelenen ders kitabının temalarından seçilen metinlerde, eleştirel düşünme ölçütlerine ilişkin genel olarak açıklık, önem/alaka ve derinlik/genişlik ölçütleri ile ilgili örneklere yer verildiği buna karşın doğruluk, yeterlilik ve kesinlik ölçütlerine ilişkin örneklere ise kısmen yer verildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Düşünme, eleştirel düşünme, eleştirel düşünme ölçütleri, metin, ders kitabı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri