• Hızlı Erişim

Özet


ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ
Bu araştırmada, Niloya adlı çizgi filmde yer alan çocuk gerçekliği örnekleri belirlenmiştir. Bu örnekler üzerinden çocuk gerçekliğinin daha çok “hangi konularla” ilgili olduğu, “hangi durumlarda” ortaya çıktığı, “hangi nedenlere” bağlı olarak üretildiği ve kimler tarafından sona erdirildiği”nin saptanması ve böylece alana katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada, veri analizi için doküman incelemesi ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada TRT Çocuk kanalında yayımlanan ve en çok izlenen çizgi film ödülünü alan “Niloya”ya ait bölümler ele alınmıştır. Çalışmada Niloya’nın internet sitesinde yer alan 79 bölüm ve bu sitede bulunmayan ancak TRT Çocuk kanalında 2018 Mart ayı ortalarına kadar yayımlandığı belirlenen 32 yeni bölüm, toplamda 111 bölüm incelenmiştir. Bu bölümlerin 20’sinde (%18) 23 çocuk gerçekliği örneği saptanmıştır. Bu örneklerin, temalarına göre; “doğayla, nesnelerle, soyut kavramlarla (birikim, ilgi/sevgi gösterme) vb.” ilgili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında Niloya çizgi filminde çocuk gerçekliği “bir şeyle ilk kez karşılaşma durumunda; somut düşünme/soyut düşünememe durumunda; karşılaşılan bir problemi çözme ihtiyacı duyulan durumlarda” ortaya çıkmakta, genellikle bilimsel bilgi eksikliğinden, kavram bilgisi eksikliğinden ve soyut düşünme becerisinin gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çizgi film, çocuk gerçekliği, Niloya, çocuk edebiyatı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri