• Hızlı Erişim

Özet


ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİ’Î ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA
Şehir, müşterek hayatın bir göstergesidir. Mazi, tarih, gelenek, kültür ve zihniyet bu göstergeyi anlam bakımından zenginleştiren temel unsurlardır. Her şehrin kendine özgü bir ruhu vardır ve bu ruh, estetik tasavvurla her an yeniden var olur. Şehrin sosyal dokusu, ahengi ve tarihi mirası, mazinin kolektif şuurunu yansıtır. Muayyen bir zamanı belli bir kalıpta dondurmanın yegâne yolu, yaratıcı ve kalıcı eserler bırakmaktır. Bu bağlamda belli şehirler, büyüleyici bir ilhamla her dönem cezbedici olmuştur. Bursa, bu şehirlerden biridir. Bu çalışmada edebi bir brifing olarak değerlendirebileceğimiz Lâmi’î Çelebi’nin “Bursa Şehrengizi” ile modern bir şehrengiz olarak tanımlayabileceğimiz Tanpınar’ın “Beş Şehir”i karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Şehir kimliğinin oluşumunda etkili olan tarih, insan, doğa, mimari, gelenek ve diğer kültürel unsurlar belli bir metodolojiyle kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bursa, Monografi, Lâmi’î Çelebi, Şehrengiz, Tanpınar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri