• Hızlı Erişim

Özet


KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK
Klasik Türk şiirinde hayvanlara çeşitli vesilelerle yer verilmiştir. Deniz şairler için önemli bir imge olduğundan deniz canlıları da şiirlerde sık sık anılmıştır. Balıklar bu deniz canlıları içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmamızda balıkların klasik Türk şiirinde nasıl ele alındığı incelendi. Çalışmamız bir girişten ve dört ana bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde Osmanlı toplumunun balığa bakışı ve bunun şiire yansımaları değerlendirilmiştir. Birinci bölümde âşığın balık konumunda olduğu beyitler, ikinci bölümde ise şairlerin balıklar hakkındaki değerlendirmeleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde klasik Türk şiirinde balıkla ilgili bazı benzetme ve özellikler sıralanmıştır. Dördüncü bölümde ise klasik Türk şiirinde geçen bazı balık çeşitlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Balık, mâhî, semek, hût, klasik Türk şiiri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri