• Hızlı Erişim

Özet


Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler
Bu çalışmanın amacı Osgood Semantik Farklılık Ölçeği’ndeki duygusal değerlere göre Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırmada nicel çalışmalara uygulanan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 163 Türkçe öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957; akt. Tavşancıl, 2006) tarafından geliştirilen Semantik Farklılık Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumsuz yönde olduğu ve bu tutum düzeylerinin yüksek seviyede bulunduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Duygusal semantik farklılık, Atatürk Üniversitesi, Türkçe öğretmeni adayları, öğretmenlik mesleği, değerler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri