• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Yazma kaygısı, bireyin yazma işlemine başlamadan önce ya da yazma sırasında yaşadığı bir gerilim tepkisidir. Bu durum yazma işleminden kaçınma, yazma isteksizliği gibi davranışları beraberinde getirmekte, yazma beceri ve eğilimini olumsuz etkilemekte, yazma alışkanlığı kazanımına engel olmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarını ölçmek amacıyla güvenilir ve geçerli Yazma Kaygısı Ölçeği geliştirmektir. Açımlayıcı faktör analizi 503, test-tekrar test işlemi 165, doğrulayıcı faktör analizi 509 ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda %40.55 toplam varyans değeriyle 26 maddelik Yazma Kaygısı Ölçeği’nin üç faktörlü) yapısı doğrulayıcı faktör analiziyle doğrulanmıştır (x²=629.02, sd=296, RMSEA=.047, NFI=.94, NNFI=.96, GFI=.91, AGFI=.90, CFI=.97, SRMR=.052). Bu kapsamda ölçeğin genelinin ve alt boyutlarının Crombach’s Alpha, Spearman Brown ve Guttman Split-Half güvenirlik değerleriyle, ölçeğin alt boyutlarının yapı güvenirliklerinin ve test tekrar test işlemiyle elde edilen iç tutarlılık katsayısının % 70’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda güvenilir ve geçerli bir Yazma Kaygısı Ölçeği elde edildiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Ana dili eğitimi, yazma kaygısı, yazma becerisi, doğrulayıcı faktör analizi, geçerlik, güvenirlik.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri