• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Türkçenin özellikle yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda çalışan yabancıların sayısı da artış göstermiştir. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında Türkçe öğreten birçok yabancı öğretmen, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe öğretimi alanında lisansüstü düzeyde çalışmalar yürütmektedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine yaptıkları lisansüstü tezleri üniversiteleri, dilleri, konuları, araştırma yöntemleri gibi değişkenler bakımından incelemek, bu yolla bu alanda çalışanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları kazandırabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, 1990-2018 yılları arasında Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine yazdıkları 59 lisansüstü tez incelenmiştir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine en fazla 2016 yılında tez yaptıkları görülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerin hazırladıkları tezlerden 58’i yüksek lisans, sadece biri doktora düzeyindedir. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe eğitimi üzerine en fazla Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesinde tez hazırlamışlardır. Türkçe eğitimi üzerine tez yapan yabancı uyruklu öğrencilerin en fazla Kazakistan’dan geldiği, onu Afganistan, Gürcistan, Irak ve Mısır’ın izlediği saptanmıştır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitimi üzerine hazırladıkları tezlerde konu olarak en fazla kendi ana dilleri ile Türkçeyi dil bilgisi, sözcük türleri, söylem özellikleri ve anlam bilim açısından karşılaştırma çalışmalarına yer verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Türkçe eğitimi üzerine tez hazırlayan yabancı uyruklu öğrencilerin çalışmalarında çoğunlukla nitel yöntemi tercih ettikleri, en az başvurulan çalışma yönteminin ise karma yöntem olduğu, 59 tezin 25’inde yöntem bölümünün bulunmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, yabancı öğrenciler, lisansüstü tezler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri