• Hızlı Erişim

Özet


VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
Araştırmada viyolonsel eğitiminde başlangıç yay tekniklerinin eğitimci görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın önemi viyolonsel alanında yay tekniği ile ilgili eğitimci görüşlerinin alan yazında az oluşuyla ilgilidir. Tekniklerin eğitimci görüşleri doğrultusunda incelenip öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi literatürün zenginleşmesi açısından önemlidir. Araştırma anket formunun ölçtüğü nitelikler ile sınırlandırılmıştır. Tablolarda ilk olarak katılımcı cevapları ortak görüş altında kodlanmıştır. Sonrasında ise sorulara verilen cevapların nedenleri ile ilgili verilerin katılımcı sayısına göre dağılımları verilmiştir. Ankette bulunan on dört soru sırası ile katılımcıların görüşleri doğrultusunda çözümlenerek tablolar halinde sunulmuştur. Oluşturulan tablolarda eğitimci görüşleri, frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; viyolonsel eğitiminde başlangıç yay tekniklerine yönelik birçok ortak ve farklı görüşlerin olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Viyolonsel Eğitimi, yay teknikleri, öğretim yöntemleri, eğitimci görüşleri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri