• Hızlı Erişim

Özet


HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nin tüm öğretim programlarında yer alan kök değerler açısından incelemektir. Çalışma kök değerler açısından Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’ni inceleyen ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama amacıyla doküman analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri toplama kaynağını Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında basılan Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizi, nitel araştırma yaklaşımına uygun bir şekilde betimsel analiz tekniğiyle oluşturulmuş ve eserde yer alan kök değerler sayfa numaraları verilerek sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda eserde en sık rastlanan değerlerin sırasıyla “saygı”, “yardımseverlik”, “sevgi”, “sorumluluk”, “sabır”, “özdenetim”, “dürüstlük”, “vatanseverlik”, “adalet” ve “dostluk” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi, öğretim programları, kök değerler.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri