• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER
Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerinde rol alan etmenler araştırılmıştır. Nitel araştırmalardan durum desenine göre yapılandırılan araştırmanın örneklemini bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 52 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Uzman görüşleri sonrası form yedi açık uçlu soru ve kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçmelerinde anne, baba ve yakın çevrenin etkili olduğu ancak son kararın kendileri tarafından verildiği görülmüştür. Yakın çevrede ise en çok sınıf öğretmenlerinin rol model olmaları nedeniyle öğretmenlik mesleğini seçmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçmelerinde mesleğin saygınlığı, ekonomik statüsü, atanma oranının yüksekliği ve iş tanımının net olması gibi unsurların etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcılar her ne kadar mesleği kendileri seçse de imkân sunulduğunda bir başka mesleği yapmak istedikleri yönünde görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Meslek tercihi, öğretmenlik, öğretmen adayı, nitel araştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri