• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINA İLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tarama modeliyle yürütülmüş olan bu araştırmanın amacı Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilgi durumlarını incelemektir. Örneklemin basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlendiği araştırmaya Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören 144 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Polatcan, Bozkırlı ve Er (2018) tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “kültürel sorunlara ilgi”, “sosyoekonomik sorunlara ilgi”, “ders dışı sorunlara ilgi” ve “ders içi sorunlara ilgi” isimli dört alt boyut ve 21 maddeden oluşmaktadır. Veri analizinde SPSS 17.0 paket programının kullanıldığı araştırmanın sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına orta düzeyde ilgi duydukları, yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilgilerinin cinsiyetlerine ve memleketlerinde mülteci kampı bulunma durumuna göre farklılaşmadığı ayrıca ölçek maddelerine katıldıkları veya kısmen katıldıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenci, sorun, Türkçe öğretmeni adayı, nicel araştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri