• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde 1., 2., 3., ve 4. sınıflarda öğrenim gören 249 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, tarama modeli uygulanmıştır. Araştırma için öncelikle literatür taraması yapılmış olup ardından kişisel bilgi formu ve iletişim becerileri envanteri aracılığıyla Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduğu, davranışsal boyuttaki iletişim becerileri puanlarının, zihinsel ve duygusal boyuttaki iletişim becerileri puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri cinsiyete, akademik başarıya, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterirken; öğrenim görülen lise, üniversite, anne - baba mesleği, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı, uzun süre yaşamış oldukları yerleşim birimi ve teknoloji kullanma sıklıklarına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmen adayları, iletişim becerisi, sosyal beceri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri