• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Yabancı dil öğretiminde her bir beceri birbirini bütünler bir biçimde ele alındığı sürece dilsel yeterlik sağlanmaktadır. Bu yeterliğin sağlanmasına dönük olarak başvurulan araç-gereçlerin başında ise ders kitapları gelmektedir. Ders kitaplarında her bir becerisinin nasıl uygulandığına ilişkin yapılan sistematik bir çözümleme, ders kitaplarının olumlu ve eksik yönlerinin keşfedilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimine dönük ders kitaplarını (Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı) konuşma becerisi etkinlikleri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda incelemeye alınan her bir ders kitabındaki etkinlik; ünite içindeki dağılımı, soru türleri, doğruluk ve akıcılık, etkileşim, gerçek yaşama yer verme, grup etkinliği oluşturma, gerçekleşme anı (alıştırma öncesi, sırası, sonrası), diğer becerilerle ve konuşma etkinlikleriyle ilişkilendirilme ile görsel ve metinsel destekle planlanması açısından değerlendirilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, belge (doküman) incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen merkezli etkinliklerden çok öğrenci merkezli etkinliklere (doğruluk-akıcılık bileşkesi, iletişime dönük soru türleri, öğrenci-öğrenci etkileşimi, gerçek yaşama odaklanma, grup etkinliği) daha çok ağırlık verilmesi; dilsel becerilerdeki bütünsellikte okumanın yanı sıra yazma ve dinleme becerisinin de dengeli bir biçimde ele alınması; konuşma etkinliklerinde hazırlık sürecinin gözetilmesi gerektiğine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, konuşma becerisi, ders kitapları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri