• Hızlı Erişim

Özet


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DEĞER ALGILARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın temel amacı, rehber öğretmenlerin sosyal değer algıları ve eleştirel düşünme standartlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve bu değişkenler arasında ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. İlişkisel tarama modeline göre desenlenmiş olan bu araştırmada, veriler Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında güz döneminde Ege bölgesinde bulunan bir Eğitim Fakültesinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 305 rehber öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, rehber öğretmen adaylarının; eleştirel düşünme standartları ile sosyal değer algıları arasında negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r= -,332 ve p<0.001) görülmüştür. Sınıf düzeyi ve cinsiyetin değer algılarını belirlemede; baba eğitim düzeyinin eleştirel düşünme standartlarını belirlemede anlamlı değişkenler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel Düşünme Standartları, sosyal değer algıları, rehber öğretmen adayları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri