• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal destek ve güvengenliğin psikolojik yardım gereksinimini yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören 846 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma betimsel yöntemlerden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, barınma yeri, yaşadığı yer, anne babanın hayatta olma durumu değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı; kardeş sayısı ve anne babanın birliktelik durumu değişkenlerine göre ise herhangi bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan sosyal destek ve güvengenlik ile üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimleri arasında anlamlı düzeyde ve negatif yönde ilişki olduğu tespit edilmiş olup algılanan sosyal destek ve güvengenliğin psikolojik yardım gereksiniminin anlamlı birer yordayıcısı oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal destek, güvengenlik, psikolojik ihtiyaçlar, psikolojik gereksinimler, psikolojik yardım gereksinimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri