• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ
Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerin sınıf yönetim süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseninde temellenen bu nitel araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilen çalışma grubunu Muş ili merkez ilçesi sınırları içerisinde resmî ve özel anaokullarında görev yapmakta olan 20 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 1-17 yıl arasında değişmekte olup 19’u kadın 1’i erkektir. Çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla öğretmen görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme formundan faydalanarak alınmıştır. Verilerin analizinde tümevarımsal içerik analizi benimsenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin istenmeyen davranışı önleme odaklı bir sınıf yönetimini savundukları ve burada öğrencilerle birlikte demokratik bir sınıf yönetiminden taraf oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada sınıf yönetiminde dijitalleşen dünya ve eğitimde 4.0 çağını temel alarak yeni yaklaşımlar üzerinde durulması önerilebilir.

Keywords
Okul öncesi, sınıf yönetimi, öğretmen görüşleri, nitel yaklaşım.Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri