• Hızlı Erişim

Özet


TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YANLIŞ ÖRNEKSEMELERİ KULLANMA DURUMLARI
Bu çalışmada dilin sözlü ve hızlı kullanımından ortaya çıkmış olan; anlık bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak yanlışlıkla türemiş yapıları şeklinde ifade edilen yanlış örneksemelerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler tarafından kullanımını ve bunları hangi koşullarda öğrendiklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçenin hangi dillerden etkilendiği ve Türkçede alıntı söz varlığının ne kadar olduğu gibi durumlarla ilgili düşüncelerinin de tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırma örnek olay incelemesi olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, 113 yabancı öğrencinin görüşü alınmıştır. Betimsel istatistik yoluyla çözümlenen veriler yoluyla, yanlış örneksemeleri okuduklarından ve sosyal çevrelerinden öğrenenlerin %22, sosyal çevrelerinden ve diğer olarak ifade edilen alanlardan öğrenenlerin %17, okuduklarından öğrenenlerin %15, diğer olarak ifade edilen, seçenekler dışındaki durum veya kişilerden öğrenenlerin %12 oranında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, yanlış örnekseme, dil bilgisi öğretimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri