• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA KAYGISI DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ
Bu araştırmada öğretmen adaylarının yazma kaygısı düzeyleri belirlenerek kaygılarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ayrıca her sınıf düzeyinden üçer kişi olmak üzere 12 öğretmen adayı ile görüşülüp yazma kaygılarını besleyen nedenler ortaya konmuştur. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel verileri elde etmek için Yazma Kaygısı Ölçeği, nitel veriler için ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar, 2016 yılında bir devlet üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği programında öğrenim gören 194 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda; öğretmen adaylarının yazma kaygılarının düşük seviyede olduğu, yazma kaygılarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Yazma kaygısı bulunan öğretmen adaylarının kaygılarının ise özellikle yetersizlik algısından, değerlendirilme endişesinden, yazılacak konudan, yazma ortamından ve yazmaya ayrılan süreden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma kaygısı, Türkçe öğretmen adayları.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri