• Hızlı Erişim

Özet


İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı 2018 yılında yayımlanan görsel sanatlar dersi ilkokul kazanımlarının yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilişsel ve duyuşsal alan basamaklarına göre hangi düzeyde bir dağılım gösterdiğini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Talim Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılında yayımlanan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim programında yer alan 65 ilkokul kazanımı araştırmanın verilerini oluşturmaktadır. Görsel Sanatlar Öğretim programında yer alan kazanımlar Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilişsel ve duyuşsal alan basamaklarına göre ayrıştırılmış ve nicelleştirilerek aralarındaki ilişkiler yüzde ve frekans değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan 65 ilkokul kazanımlardan 14’ünün duyuşsal alanda olduğu; 51 kazanımın ise bilişsel alanda olduğu görülmüştür. Bilişsel kazanımlar Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutu doğrultusunda analiz edilmiştir. Sonuç olarak görsel sanatlar dersi ilkokul kazanımları yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre duyuşsal kazanımların bilişsel kazanımları destekler nitelikte ve uygun oranda yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bilişsel alan kazanımlarının ise genel olarak yaratma basamağındaki kazanımları gerçekleştirebilecek nicelikte bilimsel süreç boyutuna yerleştirildiği ve programın özel amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Bununla birlikte özellikle 2. sınıfta yaratma basamağında; 1. ve 4. sınıfta değerlendirme basamağında bir kazanım bulunmaması önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar Eğitimi, ilkokul Kazanımları, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri