• Hızlı Erişim

Özet


ÇAĞDAŞ KARAPAPAK ŞAİRİ RAFİG HÜMMET’İN YAŞADIĞI DÖNEMDEKİ MEVCUT YÖNETİMİ VE DÜZENİ ELEŞTİRDİĞİ ŞİİRLERİ
Bugün çoğunluğu Gürcistan’da yaşayan Karapapak Türklerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yaşadıkları topraklarda hiçbir zaman dil ve edebiyatlarından kopmayan Karapapak Türkleri, geçmişten günümüze kendi edebî şahsiyetlerini yetiştirmeye devam etmektedirler. Rafig Hümmet, Karapapak edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Bu çalışmada, Rafig Hümmet’in yaşadığı dönemdeki mevcut yönetimi ve düzeni eleştirdiği şiirleri ele alınmaktadır. Hümmet’in şiirlerini yazmaya başladığı ilk yıllar, Sovyet yönetiminin hüküm sürdüğü döneme denk gelmektedir. Şair bu dönemde, Sovyet baskısından dolayı mevcut yönetim hakkındaki fikirlerini açıkça dile getiremez; bu nedenle duruma sessiz kalmak yerine düşüncelerini dolaylı yollardan veya semboller kullanarak ifade etme yolunu seçer. Rafig Hümmet’in Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yazdığı şiirlerinde ise önceki devre göre daha açık bir anlatım ifadesi görülür. Şair, bu dönemde de haksızlıklar karşısında susmayarak mevcut yönetimin aksaklıklarını kaleme alır. Bu çalışmanın konusunu, Rafig Hümmet’in bu iki farklı dönemde yazdığı, yönetimi ve düzeni eleştirdiği şiirleri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Rafig Hümmet, Karapapak Türkleri, Karapapak edebiyatı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri