• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öğrencilerin müzelerden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak için öncelikle bu fırsatı yaratacak öğretmenlerin müzelere gezi düzenleme nedenlerinin anlaşılması gerekmektedir. Bu araştırma kapsamında, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin müzelere öğrenci gezileri düzenleme nedenlerini belirlemeyi amaçlayan bir ölçme aracı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Oluşturulan ölçeği, amaçlı örneklem seçim yöntemi ile araştırmaya dâhil edilen toplam 145 okul öncesi öğretmeni doldurmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla temel bileşenler analizlerinden açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, 23 madde ve 3 boyuttan oluştuğu ortaya çıkan ölçeğin açıkladığı toplam varyans %60.52’dir. Elde edilen yapının doğrulanması amacıyla, doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış, bu aşamada 2 madde yük değerleri göz önüne alınarak ölçekten çıkartılmış, 3 faktörlü modelin kabul edilebilir uyum indeksine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda toplam ölçeğin iç tutarlılık katsayısının .92 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, ölçeğin okul öncesi öğretmenlerin öğrenciler için müze gezileri düzenleme nedenlerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, müze eğitimi, ölçek geliştirme.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri