• Hızlı Erişim

Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ
Osmanlı Devleti’nin İngilizlerle girdiği siyasi, ekonomik ve askerî ilişkiler neticesinde İngilizlere Türkçe öğretimini konu edinen birçok eser yayımlanmıştır. Bu eserleri hazırlayanlardan biri de Sir James William Redhouse’dur. Bu çalışmanın amacı, Redhouse’un yazdığı A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language (Muhtasar Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi) adlı eseri yabancı dil olarak Türkçe öğretimi açısından incelemektir. Nitel olarak planlanan araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Ulaşılan verilere göre eserde dil bilgisi çeviri yönteminin izleri görülmektedir. Ayrıca Redhouse eserinde çok sayıda örnek kelimeye yer vermiştir. Bunun yanı sıra Redhouse’un örnek Türkçe kelimelerin ve cümlelerin telaffuzuna yer vermesi dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Redhouse, Muhtasar Osmanlı Türkçesi Dil Bilgisi, Dil bilgisi çeviri yöntemi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri