• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitapları en önemli ve temel materyallerdendir. Türkiye’de, yabancılara Türkçe öğretimi alanına hizmet eden ders kitabı setlerinin sayısı oldukça azdır. Az sayıdaki bu kitaplar da araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalara konu edilmiştir. Dil öğrenenlerin her bir dil basamağında sergilemeleri gereken dil becerileri göz önünde bulundurulduğunda, ders kitaplarının bu becerileri sağlamada bilişsel beceri basamaklarını takip etmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Gazi Yabancılar İçin Türkçe ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarındaki (B2 ve C1) okuduğunu anlama metin altı sorularını, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre sınıflandırma ve kitaplarla ilgili değerlendirmelerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleri mantığına uygun olarak kurgulanmış ve doküman incelemesine dayalı bir araştırma modeli benimsenmiştir. İncelenen kitaplarda yer alan metin altı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi bilişsel süreç boyutunun temel düzeyinde (hatırlama, anlama, uygulama) yoğunlaştığı; üst düzey bilişsel becerileri (çözümleme, değerlendirme, yaratma) işaret eden soru sayısının oldukça az olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, ders kitapları, okuma etkinlikleri, Yenilenmiş Bloom Taksonomisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri