• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Eğitimde teknolojinin nerede, ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanılması konusunda öğretmenlerin bilgi ve beceri düzeyleri “z kuşağı” olarak adlandırılan günümüz neslinin öğrenme sürecini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, dijital ve teknolojik gelişmeler ekseninde öğretmen yetiştirme programlarının dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarının yeterli düzeyde teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaları ve teknoloji konusundaki birikimlerini öğretme deneyimlerine yansıtmaları modern eğitim anlayışının temel gereksinimleri arasındadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini araştıran çalışmaların sayısı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında giderek artmaktadır. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, öğretim kademesi, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından incelenmiştir. Farklı öğretim kurumlarında görev yapan 277 Türkçe öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Yaş, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, cinsiyet, öğrenim durumu ve öğretim kademesi değişkenlerinin öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgi düzeylerinde çeşitli boyutlarda farklılaşmaya neden olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri