• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada eğitim fakültesi öğrencileri ve formasyon sertifika programına katılan diğer fakülte öğrencilerinin eğitime yönelik felsefesi yaklaşımlara dair görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı bu gruplar arasında eğitim yaklaşımlarına yönelik inançları bakımından fark olup olmadığını nicel olarak karşılaştırmaktır. Bu amaçla Karadeniz Teknik Üniversitesinde 297 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Eğitim İnançları Ölçeği kullanılmıştır (Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk, 2011). Verilerin analizinde Mann-Whitney ve Ki-kare bağımsızlık testleri kullanılmıştır. Sonuçlara göre her iki gruptaki öğretmen adaylarının en yüksek oranda katılım gösterdikleri alt boyut varoluşçulukken en düşük olduğu alt boyut esasiciliktir. Diğer yandan bu grupların ortalama katılım oranları arasındaki karşılaştırma testleri sonuçlarına göre sadece daimicilik alt boyutunda farklık bulunmazken diğer alt boyutlarda farklık bulunmuştur. Ayrıca sonuçlara göre formasyon sertifika öğrencileri eğitim fakültesi öğrencilerine kıyasla öğretmenlik mesleğine daha düşük oranda ilgi göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, Eğitim inançları, Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri