• Hızlı Erişim

Özet


İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri
Bu çalışmada, ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde verilen ev ödevleri hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Erzurum il merkezine bağlı Yakutiye ilçesindeki tüm ilköğretim 5. ve 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise aynı düzeyden ve farklı okullardan basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle seçilen 176 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Türkçe Dersi Ödevleriyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Toplanan veriler Ki kare ve t testi teknikleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ev ödevleriyle ilgili görüşleri arasında akademik başarı ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim öğrencileri, Türkçe ödevi, görüş

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri