• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmada, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) öğrenim görmekte olan özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma beceri düzeylerinin cinsiyet ve yetenek alanı değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nedensel karşılaştırma türü bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM’de öğrenim gören resim, müzik ve genel yetenek alanlarında özel yetenekli olduğu tespit edilen 85 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, öğrencilerden alınan yazılı anlatımların değerlendirilmesinde Yaratıcı Yazma Dereceli Puanlama Anahtarı (rubric) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda özel yetenekli erkek öğrencilerin, yaratıcı yazma düzeyleri kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksektir. Ayrıca resim alanında yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri genel yetenek alanındakilerden daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular, cinsiyetin ve yetenek alanının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı yazma düzeyleri üzerinde bir etkiye sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yaratıcı yazma, özel yetenekli öğrenci, bilim ve sanat merkezi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri