• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKİYE’DE BİTİŞİK EĞİK YAZI KONUSUNDA EN ÇOK ATIF ALAN 50 MAKALE
Türkçe öğretiminin temel amaçlarından biri de ilk okuma yazma öğretimidir. Türkiye’de ilk okuma yazma öğretimi bitişik eğik yazı ve dik temel yazı kullanılarak yapılmaktadır. Alanyazında en sık tartışılan konulardan biri de ilk okuma yazma öğretimine hangi yazı tekniği ile başlanması gerektiğidir. Bu çalışmada bitişik eğik yazı öğretimine ilişkin en çok atıf yapılan ilk 50 makaleyi belirleyerek Türkiye’de bitişik eğik yazı alanyazınındaki bilimsel üretimi değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada bibliyometri tekniği kullanılmıştır. Bibliyometri çeşitli istatistiksel yöntemlerle çalışma alanlarına yön veren dergi, araştırmacı ve makalelerin belirlenmesini sağlayan bir tekniktir. Bu çerçevede Google Akademik veri kaynağında listelenen bitişik eğik yazı ile ilgili başlıca 50 makale bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma nicel araştırma desenlerinden meta-analiz biçiminde yapılandırılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması ve analizinde Publish or Perish 6 (PoP) yazılımı ile SPSS 22 paket programı tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında alanyazında en çok atıfı bulunan çalışma Erol Duran ve Hayati Akyol’a (2010) aittir. En fazla araştırma 2011-2015 döneminde yayımlanmıştır. Alanyazında görüş belirleme araştırmalarının yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Alanyazına en çok katkıda bulunan araştırmacılar Gazi Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bitişik eğik yazı, bibliyometri, Google Akademik, Publish or Perish 6 (PoP).

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri