• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Bu çalışma, “Eleştirel Düşünme” üzerine yazılan lisansüstü tezleri, “üniversitelerine, enstitülerine, ana bilim dallarına, bilim dallarına, yıllarına, program türüne, yöntemine ve konularına,” göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2015-2019 yılları arası ile sınırlıdır. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılan ve “Eleştirel Düşünce” üzerine yazılmış 165 adet lisansüstü tezden elde edilmiştir. Bu tezlerin 123 tanesi yüksek lisans tezi iken 42 tanesi doktora tezidir. Araştırmanın verileri, betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, eleştirel düşünme üzerine en fazla tez Gazi Üniversitesinde yazılmıştır. Tezlerde, çoğunlukla betimsel ağırlıklı çalışmaların yapıldığı, deneysel çalışmaların ise daha az olduğu görülmektedir. Tezlerin yıllar içinde arttığı, en fazla tezin ise 2019 yılında yazıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yazılan tezlerin çoğunlukla Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yazıldığı görülmektedir. Ana Bilim Dalı olarak en fazla Eğitim Bilimlerinde, Bilim Dalı olarak ise en fazla Fen Bilgisi Eğitimi alanında tez yazıldığı görülmektedir. Araştırma veri analizleri VOSviewer (Version 1.6.9) görsel haritalama programı ile görselleştirilmiştir ve bu analizler tablo ve yoğunluk haritaları halinde bulgular bölümünde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünme, bibliyometrik analiz, görsel haritalama, VOSviewer.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri