• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI
Araştırmada, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik öz yeterlik algılarının tespit edilmesi ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen çalışmanın örneklemi, Giresun il merkezindeki bir ortaokulda 5, 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 249 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, Durukan ve Maden (2012) tarafından geliştirilmiş olan Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Öz yeterlik algısı ortalamalarının çözümlenmesinde aritmetik ortalama; cinsiyet değişkeni için t testi ve sınıf düzeyi değişkenini test etmek için ise tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi öz yeterlik algılarının (genellikle ve her zaman gibi) iyi düzeyde olmadığı, Kararsızıma dolayısıyla belirsizlik taşıyan bir aralığa denk geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin erkeklere göre öz yeterliklerinin daha yüksek olmasına rağmen aralarındaki farkın değişiklik oluşturacak düzeyde olmadığı, sınıf düzeyinin ise öz yeterlik algısı üzerinde etkili bir değişken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, öz yeterlik, algı, ortaokul, öğrenci.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri