• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı çocuk kitaplarının (yazar, kitap seçimi ve okuma etkinliklerini planlama) değerlendirilmesidir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale ilinde Millî Eğitime bağlı anaokullarında görev yapmakta olan 145 okul öncesi öğretmeni ve 12 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen kitaplardan elde edilen bulgular resimli çocuk kitaplarında yer alan dil ve anlatım özellikleri, görseller ve kitapta sunulan problem ve çözüm durumlarının yazarlara göre değiştiğini ortaya koymaktadır. Öğretmen görüşleri değerlendirildiğinde Eric Carle, Feridun Oral ve Sara Şahinkanat’ın okul öncesi öğretmenleri tarafından en çok bilinen çocuk kitabı yazarları olduğu, ancak genel olarak değerlendirildiğinde okul öncesi öğretmenlerinin çocuk kitabı yazarları konusunda bilgilerinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sonuçlar öğretmenlerin çocuk kitabı seçimlerinde yazarlardan çok kitapların içeriğini ve eğitici ve öğretici olma özelliklerini dikkate aldıklarını ve öğretmenlerin çoğunun sınıflarında okuma etkinliklerini düzenli bir biçimde gerçekleştirmediklerini (haftada bir gün, her gün vb.) ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi, çocuk edebiyatı, resimli çocuk kitabı, çocuk kitabı yazarı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri