• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerini tespit edip yaşam becerileri düzeylerinin artırılması için üniversitelerden beklentilerinin neler olduğunu belirlemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin ikinci üniversite okuma ve sosyal-kültürel etkinliklere katılma değişkenlerine göre farklılaşma gösterip göstermediği de bu çalışma kapsamında amaçlanmıştır. Çalışma karma yöntem olarak tasarlanmıştır. Karma yöntemlerden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Araştırmada evren olarak öğretmen adayları belirlenmiştir. Toplam 330 öğretmen adayından elde edilen veriler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Nicel veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi formu ve Yaşam Becerileri ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde öğretmen adaylarının yaşam becerileri düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın nitel bölümünde görüşmeye katılan öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu, üniversite eğitimlerinin yaşam becerilerine olumlu anlamda katkı sağladığını vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Beceri, yaşam becerileri, öğretmen adayı, karma araştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri