• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AD DURUM EKLERİNİ VE İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEBİLME DÜZEYLERİ
Bir dili öğrenmek ve etkili bir şekilde kullanmak için o dilin kurallarını da iyi bilmek gerekir. Program uygulayıcılarından beklenen ise kazanımları işlevsel dil bilgisi yaklaşımına uygun bir şekilde öğrencilere kazandırmaktır. Bunun için de öğretmen adaylarının dil bilgisi konularının işlevlerini bilmeleri gerekmektedir. Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının, ad durum eklerinin şekil ve anlam özelliklerini belirleyebilme durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini Türkiye’de bulunan altı devlet üniversitesinin Türkçe Öğretmenliği Programlarında, dördüncü sınıfa devam eden 181 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında örnekleme +(y)A; +(y)I; +DA; +DAn ad durum eklerinin yer aldığı altı çizili kelimeleri içerisinde barındıran toplam 40 cümle verilmiştir. Toplam puanlar bazında 5 öğretmen adayı içerisinden 0 alırken, bir öğretmen adayı 19 ile en yüksek puanı almıştır. Ayrıca öğrenim görülen üniversite değişkenine göre gruplar arasında Doğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde yer alan grupların ad durum eklerini ve işlevlerini belirleyebilme düzeyleri bakımından diğerlerine göre daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ad durum ekleri, Türkçe öğretmeni adayları, işlevsel dil bilgisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri