• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında öğrencilerin akademik başarılarının ne düzeyde olduğunu çeşitli değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmış ve elde edilen verilerden öğrencilerin akademik başarılarının; cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi, yerleşim yeri ve aile gelir düzeyi değişkenleri bakımından ne düzeyde olduğu incelenmiştir. Araştırma sonucunda Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında öğrencilerin akademik başarılarının orta düzeyde olduğu, cinsiyet ve anne eğitim düzeyinin akademik ortalamaya istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etki etmediği görülmüştür. Ayrıca baba eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin akademik başarılarının ilkokul olan öğrencilere göre ve şehirde yaşayan öğrencilerin akademik ortalamalarının köyde yaşayan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aile gelir düzeyi bakımından ise 1501 TL’nin altında olan öğrencilerin akademik başarılarının, daha yüksek gelirli olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, bilim, teknoloji ve toplum, akademik Başarı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri