• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME
Lisansüstü öğrenimini tamamlamış öğretmenlerin deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma yöntemi ve fenomenoloji deseninde kurgulanmıştır. Araştırmaya farklı üniversitelerde lisansüstü öğrenimini tamamlamış dokuz öğretmen katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Betimsel analiz tekniğiyle araştırma verileri çözümlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, lisansüstü öğrenimin anlamları içinde kültürel gelişim ve alan bilgisini genişletme katılımcılar tarafından en çok dile getirilen noktalar olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin lisansüstü öğrenim görme yapma amaçlarının lisansüstü öğrenime yükledikleri anlamlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun lisansüstü öğrenim görmeyi belli bir alanda uzmanlaşmak ve akademik personel olarak görev almak için istedikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler lisansüstü öğrenimin avantajlarına maddi katkısını dezavantajlarına ise psikolojik yorgunluk ve yetersizliği dâhil etmişlerdir. Araştırmada katılımcılardan bazıları lisansüstü öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlarla ilişkili olarak ders dönemi içerisinde görecekleri dersleri seçme özgürlüğünün kendi ellerinde olmadığını ve dersi veren hocaların lisansüstü öğrenciler tarafından objektif olarak seçilmemesi nedeniyle derslerin etkililiğinin düştüğünü belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Lisansüstü öğrenim, öğretmen, deneyim, nitel araştırma, fenomenoloji.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri