• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Özet


İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ
Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlerin kazanım düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Çanakkale merkez ve ilçelerinden (Çan, Biga, Bayramiç ve Gelibolu) random yöntemiyle seçilmiş 3’er ilkokulun dördüncü sınıfından 536 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla, öğrencilere yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen “Değerler Eğitimi Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS 18.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin; cinsiyeti, anne ve babalarının öğrenim durumu, ailelerindeki kişi sayısı ve televizyonda en çok izledikleri program türü bağımsız değişkenleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin; ailelerindeki kişi sayısı ve televizyonda en çok izledikleri program türüne göre dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerleri kazanım düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öğrencilerin; cinsiyetine göre kızların lehine, anne ve babalarının öğrenim durumu değişkenlerine göre dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerleri kazanım düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değerler, Sosyal Bilgiler dersi, değerler eğitimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri