• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle beraber bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerileri de değişmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmada karma araştırma desenlerinden karma çeşitleme deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel örneklem grubunda bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 237 öğretmen adayı; nitel çalışma grubunda ise 15 Türkçe öğretmeni adayı yer almaktadır. Araştırmada Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılmış “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS25 paket programı yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için betimsel istatistik analizleri, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini analiz etmek amacıyla içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen verilerden hareketle Türkçe öğretmen adaylarının yenilikleri takip ettiği; okudukları bilgilerin doğruluğuna hemen inanmadıkları, eleştiriye açık oldukları, kendileri gibi düşünmeyen insanlara saygı duydukları ve karşılarına çıkan sorunlarla mücadele ettikleri; zamanı iyi kullandıkları, çalışmalarını rahatça sundukları, gelecekte çıkabilecek sorunları düşündükleri ve buna yönelik araştırmalar yaptıkları; kişisel gelişimlerine ve kariyerleriyle ilgili fırsatları değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
21. yüzyıl becerileri, öğretmen adayları, beceri, karma araştırma.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri