• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM TARİHİ: PEDAGOJİK TEKNİKUMLAR
Ahıskalıların eğitim tarihinde Türk pedagojik teknikumları (öğretmen meslek okulları) etken rol üstlenmişlerdir. Amacı, bölgedeki Türkçe ilkokullarının ihtiyaçlarına uygun öğretmen kadroları hazırlamaktan ibaret olan pedagojik teknikumlar, 1930'lu yılların başlarından itibaren açılmaya başlamış ve 1944 yılı sürgününe kadar faaliyet göstermişlerdir. Bu açıdan Ahıska bölgesinin Ahıska, Adıgün, Aspindza ilçelerimdeki teknikumlar dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı / problemi, Gürcistan'a bağlı Ahıska bölgesinde 1925–1939 yıllarında Türkçe eğitim vermiş “pedagoji teknikum” isimli öğretmen yetiştirme meslek okullarının faaliyetleri, etkileri, onlardaki eğitim-öğretim süreci, öğretmenler, mezunlar vb. hususlara dair bilgileri ortaya koymaktan ibarettir. Çalışma sürecinde kullanılan Gürcistan Millî Eğitim Arşivi (GMEA), Gürcistan Millî Arşivinin En Yeni Tarih Arşivi (GMA EYTA), Samshe-Cavaheti Bölge Arşivi (GMA SCBA) gibi arşiv koleksiyonlarındaki önemli belgeler esas alınmıştır. Araştırma yöntemi daha çok arşiv belgelerinin incelenmesi şeklinde olup, söz konusu arşiv materyallerinin çoğu ilk kez bu araştırmada analiz edilmiş ve yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ahıska Türklerinin eğitim tarihi, Ahıska bilgisi, teknikumlar.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri