• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı, Yunus Emre Enstitüsü’nün A1 seviyesindeki Türkçe öğretim videolarının, çoklu ortam ilkelerine uyum düzeyini; varsa, eksik veya zayıf yanları ve gelişmeye açık alanlarıyla tespit etmektir. Bu çalışma, eylem araştırması deseni kullanılarak, nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Veriler, dereceli puanlama ölçeği, görüşme ve doküman analizi yoluyla toplanmış ve istatistiksel tekniklerle çözümlenmiştir. Yunus Emre Enstitüsü’nce A1 seviyesinde üretilen yabancı dil olarak Türkçe öğretim videoları, bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise kurum tarafından yayınlanmış olan ilk beş video seçilmiştir. Çalışmanın bulgular bölümünde, “tamamen uyumlu”, “uyumlu”, “kısmen uyumlu” ve “uyumu oldukça zayıf” başlıkları altında, bu beş videonun çoklu ortam ilke ve özellikleriyle ilişkisi ele alınmıştır. Çalışma neticesinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün hazırladığı A1 seviyesindeki Türkçe öğretim videolarının çoklu ortam ilkeleriyle uyum düzeyinin, oldukça yüksek; video içeriklerinin, etkin ve işlevsel olduğu sonucu elde edilmiştir. Bunun yanı sıra videoların, küçük düzenlemelerle ortadan kaldırılabilecek gelişmeye açık yanlarının bulunduğu, bunlar arasında animasyon ve hareketli görsellerdeki eksikliklerin öne çıktığı yönünde tespitler de yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Video, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü, çoklu ortam ilkesi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri