• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı eğitimde bulut bilişim kullanımına yönelik araştırmaların incelenmesi ve bu kapsamda yapılan araştırmaların çeşitli açılardan eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında Science Direct, Web of Science, ProQuest, Google Akademik ve YÖK tez merkezi taranarak araştırmacılar tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde seçilen 69 adet çalışma içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda eğitsel bulut bilişim kullanımına yönelik bulut bilişime adaptasyon ve bulut bilişimi kabule yönelik çalışmalar yapıldığı ve bu araştırmalarda genel olarak Teknoloji Kabul Modeli, Sebepli Davranış Kuramları kapsamında inceleme yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen araştırmalarda çoğunlukla üniversite öğrencilerinin örneklem olarak tercih edildiği, istatistiksel yöntem olarak betimsel ve fark testlerinin kullanıldığı görülmüştür. Veri toplama aracı olarak daha çok nicel veri toplama araçlarının kullanıldığı ve algı-tutum testleri ile anketlere daha çok yer verildiği, bağımlı değişken olarak ise eğitimde bulut bilişimi kullanmaya etki eden faktörler, işbirlikli öğrenmeye etkisi ve öğrenci görüşlerinin sıklıkla incelendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim teknolojileri, bulut bilişim, eğitim, yenilikçi teknolojiler, e-öğrenme.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri