• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ETİK DEĞER OLARAK MERHAMET KAVRAMI
Bu araştırmada, etik değer olan merhamet kavramının önemi, değeri, anlamı, bu kavramın öğrencilere kazandırılması ve sürekliliği için yapılması gereken çalışmaların ve etkinliklerin neler olduğu ve etik değer olarak merhamet kavramının gerekliliği sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı Bursa ili Gemlik ilçesinde bulunan ortaokullarda görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşme yapılarak tamamlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin büyük kısmı etik değer olan merhamet kavramını sıkıntı, acıma duygusu, keder, üzüntü, vicdan ve yufka yüreklilik olarak tanımlamışlardır. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamına yakını çocuklarda ve gençlerde ahlaki olarak merhamet kavramının azaldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenlerinin yarıdan fazlası merhamet eğitiminin ortaokulda gerekli olduğunu ve ders kitaplarında daha fazla yer verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri ahlak eğitimin öncelikli olarak ailede başladığını, çocukların bu değerleri ailelerini rol model alarak kazandıklarını ve bu sebeple bu eğitimin öncelikli olarak ailede verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Okul eğitiminde de öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılması ayrıca kitap okuma, örnek olay incelemesi, drama, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerle merhamet kavramının öğrencilere kazandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Araştırmanın önerileri arasında, ahlaki değer olan merhamet kavramının okuldaki programlarda daha fazla yer verilmesi, değer eğitiminin ayrı bir ders olarak okutulması, değerlerin doğru bir şekilde aktarılması için ailelerin ve öğretmenlerin uygun model ve işbirliği içerisinde olması sayılabilir.

Anahtar Kelimeler
Etik, değer, merhamet, merhamet eğitimi, sosyal bilgiler öğretmeni.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri