• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


ERGENLERİN PROSOSYAL DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ŞEHİR ÖRNEĞİ
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin prososyal davranışlarının bazı değişkenler üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklem grubu 1401 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi araştırmak ve neden-sonuç hakkında ipuçları elde etmek için korelasyon taraması yoluyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın bulgularına göre, Prososyal Eğilim Ölçeğinin (PTM-R) alt boyutlarından en az bir değişken ile arasında anlamlı bir ilişkisi olan değişkenler; cinsiyet, kardeş sayısı, aile ve öğretmenin yardım ettiğini düşünme, sınıf düzeyi ve lise türüdür. Bulunan anlamlı farklılıklara göre, prososyal eğilimlerin öğrencilerin yaşamlarında önemli olduğu görülmektedir. Genel olarak prososyal davranışları etkileyen birçok değişken vardır.

Keywords
Çocuk gelişimi, lise öğrencileri, prososyal davranış, sosyal gelişim.Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri