• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


AN ANALYSIS ON NIYÂZÎ’S MASNAVI OF VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ IN TERMS OF THE COMMUNICATION MODEL OF ROMAN JAKOBSON
The interesting life of Ebü’l-Mugīs el-Hüseyn b. Mansûr el-Beyzâvî (H.224-309/G.858-922), with his more common name Hallâc-ı Mansûr who is one of the legendary personalities of Islamic history, takes place initially in various myths, then in written sources like Tezkiretü’l-evliyâ (617/1220) of Ferîdüddin Attâr (ö.618/1221) and Cevherü’z-zât which is controversial that belongs to Attar or not. The subject has also aroused interest in Turkish literature, and has been narrated as a poetic theme in the divan poetry as well as in various masnavis. The first of these is a masnavi under date of 1536, belonging to Niyâzî, an Ottoman poet who lived in the late fifteenth century and early sixteenth century. Thirty-four copies of the work were determined abroad and domestically. This research involves the presentation of the copy of Vak‘a-i Mansûr-ı Hallâcî, which is a late copy (date of copy 1308/1890) registered in the Turkish Manuscripts of Albania State Archives, number 41, and also the establishment of the connection with other manuscripts and analysis in terms of text type and technique. At the end of the article, R. Jakobson's Communication Model was applied to the text.

Keywords
Masnavi, narration, Mansûr-nâme, Hallâc-ı Mansûr.Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri