• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ
Bu araştırma, 2010-2018 yılları arasında Türkiye Korolar Şenliği’ne katılan koroların seslendirdikleri Çok Sesli Türk Müziği eserlerini ve genel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadaki veriler belge tarama yöntemi kullanılarak, belirtilen yıllar arasında sahneye çıkan koroların konser programlarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda koroların; yıllara göre hangi eserleri ne sıklıkla seslendirdikleri, seslendirilen eserleri besteleyen ya da düzenleyenler, eserlerin yöre ve makamları ile ölçü yapıları saptanmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen bulgular öncelikle gruplandırılmış ve sayısal verilere dönüştürülerek frekans ve yüzde hesaplama gibi temel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu bulgulara göre, 2010-2018 yılları arasında Türkiye Korolar Şenliği’nde seslendirilen 68 eser adı belirlenmiş olup; bu eserlerin besteci/düzenlemecilerinin ağırlıklı olarak V. Kuşak besteciler olduğu, Türk Halk Müziği eserlerinin ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi’ne ait olduğu, eserlerin büyük ölçüde hicaz makamı olduğu, ritmik yapı bakımından ise ağırlıklı olarak 4/4’lük ölçü rakamının kullanıldığı görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Koro, Türkiye Korolar Şenliği, çok sesli Türk müziği eserleri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri