• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Özel yetenekli öğrencilere ana dili öğretimi konulu (2017-2020) çalışmaların eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan lisansüstü tezler, Dergipark ve Google Akademik’te yer alan makaleler incelenmiştir. Bu çalışmada örneklem grubu, 2017-2020 özel yetenekli öğrencilere ana dili eğitimi konulu çalışmalardır. Bu kapsamda araştırmanın veri setine dâhil olan 26 çalışma tespit edilmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplandıktan sonra betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacının oluşturduğu kategoriler ve kodlar iki farklı alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Bu araştırmaya göre 2017-2020 yılları arasında en çok çalışmanın üretildiği yıl 2018 olmuştur. Çalışmaların %57,69’u makaledir. Örneklem grubu olarak en çok tercih edilen grup ortaokul öğrencileri iken (%42,30) dil becerilerine göre incelendiğinde en çok çalışma yapılan alan okuma (%38,46) olmuştur. Yöntem olarak en çok seçilen yöntem (%42,3) niceldir. En çok araştırmanın yapıldığı bölüm Türkçe Öğretmenliği (%57,69), araştırmacıların en çok tercih ettiği konu ‘tutum, ilgi, öz yeterlilik, alışkanlık’ konusu (%26,92) olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Özel yetenekliler, ana dil öğretimi, dil becerileri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri