• Hızlı Erişim

Özet


BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada Borçalı ve Çıldır Karapapak / Terekeme ağzındaki alıntı sözcükler, ilgili yörelerden tarafımızca ses kayıt cihazı yardımıyla ve not alarak derlenen metinlerden hareketle karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Bunun yapılmasındaki en önemli neden, söz konusu çalışmanın eş zamanlı ve karşılaştırmalı olmasıdır. Bu nedenle aynı zaman diliminde derlenen metinlerden yararlanılmıştır. Bir başka deyişle ilgili yörelerden daha önce derlenen metinlerin söz varlığına burada yer verilmemiştir. Bu çalışma, anılan yörelerin söz varlığını bütünüyle ortaya koyma iddiası taşımamaktadır. Aynı kökene sahip Türklerin farklı coğrafya, kültür, siyasi ve sosyal alanlarda varlık gösteren ağızlarındaki söz varlığının eş zamanlı ve karşılaştırmalı olarak nasıl bir sonuç vereceğine dair bir ipucu elde etme düşüncesi hâkimdir.

Anahtar Kelimeler
Karapapak / Terekeme, ağız, söz varlığı, karşılaştırma, alıntı sözcük.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri