• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı, tarih öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ilinde bulunan MEB’e bağlı farklı liselerde görev yapmakta olan 37 tarih öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, alan uzmanlarının görüşleri alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu soru formu yardımı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yönteminden yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, hizmet öncesi dönemde aldıkları eğitimin mesleki gelişimlerine katkı sağladığı fakat verilen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulama boyutunda eksiklerinin olduğu, mesleki gelişim faaliyetlerinin ve ilgili kültürel faaliyetlerinin çeşitlilik gösterdiği, tarih öğretmenlerinin mesleki gelişime yönelik olarak bilimsel faaliyetlere istenilen düzeyde etkin katılım gösteremedikleri, bilimsel yayınları takip ettikleri ve mesleki gelişimleri için kendilerini yenilemelerinin gerekliliğinin farkında oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, öğretmen, mesleki gelişim.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri