• Hızlı Erişim

Özet


ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNDEN HAREKETLE ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Abdülmecid Sivasî, Mesnevi ile ilgili birçok eser kaleme almış olmasına rağmen Türk edebiyatında değeri pek anlaşılmamış önemli şahsiyetlerden biridir. Sivasî (d. H. 971/ ö. H. 1049) , Cezire-i Mesnevi’nin ikinci şarihidir ve İlmî Dede’nin şerhinden daha kapsamlı bir şerh metni ortaya koymuştur. Bu durum, Sivasî’nin pek çok eserinin henüz bir çalışmaya konu olmamasıyla daha iyi anlaşılmaktadır. Doktora çalışmamızın konusu olan Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’de geçen Türkçe şiirlerle Divan’ındaki şiirler karşılaştırıldığında bu şiirlerin -iki tanesi hariç- Divan’ında yer almadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada Abdülmecid Sivasî tanıtıldıktan sonra Şerh-i Cezîre-i Mesnevi’sinde yer alıp Divan’ında yer almayan Türkçe şiirlerine işaret edilmiştir ve 7 mesnevi, 2 kaside, 3 gazel, 4 kıt’a, 3 nazm ve 11 müfredden oluşan 30 şiir transkripsiyonlu olarak neşredilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Abdülmecid Sivâsî, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi, gazel, mesnevi, Abdülmecid Sivâsî Divanı.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri